Sociaal beleid in de schoonmaak – door Caroline Lamberts, bestuurder FNV Schoonmaak

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag maakt zich hard voor sociaal beleid en de werkomstandigheden van de schoonmakers. Is daar ook voor opgericht in 2010 na de stakingen van toen. Ook in de cao schoonmaak is daar een en ander over vastgelegd. Maar hoe zorgen we er nu voor dat wat is afgesproken ook daadwerkelijk gebeurt?

Een manier om sociaal beleid en respect te waarborgen is door aandacht te hebben voor de schoonmakers zelf en de omstandigheden waaronder zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren. De uitkomsten van de werkdrukmetingen, die onder andere bij aanbestedingen 9 maanden voor en 6 maanden na een contractwissel uitgevoerd moeten worden, laten nog veel rood zien en dan met name als het gaat om werkdruk. Dat geeft aan dat er wat betreft de werkomstandigheden van de schoonmakers nog veel te winnen valt. De rapporten hierover verdwijnen echter vaak in een la en er wordt niets meer mee gedaan.

Uiteraard ook oog hebbend voor waar het goed gaat; wij zien op de werkvloer nog veelvuldig, dat schoonmakers worden gezien als de noodzakelijke handjes, in plaats van de belangrijkste factor in het succesvol laten zijn van een samenwerking. Het betrekken van schoonmakers, sowieso bij aanbestedingen, maar ook tijdens de looptijd van een contract heeft voor alle partijen grote voordelen. De schoonmakers kennen het object, weten waar de knelpunten zitten en hebben vaak goed inzicht in hoe hun object zo goed en efficiënt mogelijk schoongemaakt kan worden. Waar op papier de berekeningen worden gemaakt en de locaties worden ingeschat, weten zij waar de verbeteringen zitten en hoe het er op de werkvloer daadwerkelijk aan toe gaat. In de gesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zien wij nog altijd dat de schoonmakers zelf niet geraadpleegd worden of betrokken bij de afspraken over uitvoering en invulling van het contract. Ook hebben we afspraken gemaakt over het voeren van jaargesprekken met de schoonmakers. Die worden echter maar weinig door werkgevers geïnitieerd. Hier liggen kansen!

Sociaal beleid is ook aandacht hebben voor de persoonlijke omstandigheden van de schoonmakers. Wat helpt hen om zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen, wat draagt bij aan hun werkplezier en daarmee ook hun duurzame inzetbaarheid? Respect is zoals bekend een belangrijk thema, waar hard voor is geknokt. We zien echter nog te vaak dat schoonmakers bijvoorbeeld zonder gesprek worden overgeplaatst of hun werk moeten doen met te weinig of de verkeerde materialen. Of dat ze drie of vier mensen moeten bellen als ze ziek zijn. En als ze die niet te pakken krijgen, de ziekmelding niet wordt geaccepteerd en er een vrije dag wordt afgeschreven. Schoonmakers hechten aan hun collega’s en aan hun locatie, waar zij vaak al jarenlang werkzaam zijn. Zij voelen zich verantwoordelijk en zijn trots op hun werk.

Binden en boeien is een veelgehoorde term in managementkringen en wordt in deze krappe arbeidsmarkt steeds belangrijker. Hoe zou dat er dan uit moeten zien? Het begint bij een realistisch contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  En dat contract vervolgens uitvoeren met aandacht en respect voor de schoonmakers, die uiteindelijk de hoofdpersonen zijn! De winst als we het hebben over sociaal beleid valt onder andere te behalen op het betrekken van de schoonmakers bij hoe het contract ingevuld en uitgevoerd moet worden, regelruimte geven waar dat gewenst is, zowel in het werk als bij privéomstandigheden. Schoonmakers zien, horen en waarderen voor het belangrijke werk dat ze doen!

 

Kijk hier het webinar terug.