Schone treinen: resultaat voor én door mensen

Dagelijks rijden er in Nederland ruim 700 treinen die allemaal meerdere keren per dag schoongemaakt worden. Dat gaat niet vanzelf, dat is mensenwerk. En dat doen de schoonmakers ook weer voor mensen, namelijk onze reizigers en NS-collega’s. Juist dat menselijke aspect is doorslaggevend om bij treinschoonmaak het beste resultaat te behalen.

Ik geloof er in dat duurzaam resultaat is opgebouwd uit drie pijlers. Ten eerste door prestatiedoelen als startpunt te nemen, ten tweede door eerlijk en transparant samen te werken en daarnaast oog te hebben voor de belangen van alle betrokkenen: de opdrachtgever, het schoonmaakbedrijf als opdrachtnemer en werkgever, de schoonmakers en treinreizigers als onze eindgebruikers.

Als opdrachtgever willen we een kwalitatief goed en effectief schoonmaakresultaat voor het geld dat we er in steken. Een schoonmaakbedrijf moet ook een passend rendement kunnen borgen en een schoonmaker wil zijn boterham verdienen met waardevol, duurzaam werk om trots op te zijn. Die belangen kennen overlap en diverse verschillen. Echter, die wetenschap ontslaat ons allen er niet van de belangen over en weer op tafel te leggen, deze te respecteren en te zoeken naar de overeenkomsten.

Hoe je dat doet? Door te balanceren tussen datadriven besturing en verbinding met de werkvloer. Door niet alleen te praten over, maar mét de medewerkers op de werkvloer. Bij NS maakten we daar recent werk van. We namen de tijd om treinschoonmakers te vragen naar hun mening. Dat gebeurt allicht ook door hun werkgever, maar transparant samenwerken vraagt ook wat van een opdrachtgever.

Wat zouden de schoonmakers doen als zij de baas waren? In zes sessies op verschillende locaties bespraken we hun werk en werkbeleving, zonder dat de werkgever er bij was. Zowel voor ons, als voor hen een spannend moment. We zijn beide niet gewend om zo naar elkaar te luisteren.

Wat direct opviel was de trots op hun het werk en de verbondenheid met de spoorwereld. Dat heb ik ook zelf ervaren toen ik met hen meewerkte in de treinschoonmaak. Het is fysiek pittig werk en onze maatschappij geeft in het persoonlijke contact niet altijd evenveel blijk van waardering voor schoonmaak. Geweldig dat die betrokkenheid bij hun werk zo duidelijk voelbaar was.

Tegelijk leerden we dat feedback ontvangen en zelfreflectie er ook bij hoort. De gesprekken bleken een dankbare bron om de kwaliteit van het werk en ons opdrachtgeverschap verder te verbeteren. Maar de mooiste uitkomst vond ik de waardering voor het gesprek zelf. Een opdrachtgever die zijn oor te luister legt, laat zien dat zij de werkvloer serieus neemt, zo kregen we terug. En dat is dan weer een mooie basis om mét mensen voor mensen het beste resultaat te leveren.

Luc Theuws
directeur Supply Chain Operations NS