Samenwerken, vertrouwen en fatsoen

Ik ben blij dat de presidentsverkiezingen in Amerika achter de rug zijn. Het machtigste land ter wereld heeft een nieuwe leider. Beide kandidaten hebben de afgelopen maanden bakken vol modder over elkaar uitgestort. Dat is nu voorbij en daar ben ik blij om. Mensen die zo’n hoog ambt ambiëren, horen te beseffen dat ze een moreel kompas zijn voor hun landgenoten. Alleen al om die reden, maar liever natuurlijk uit een oprecht besef van normen en waarden, hoor je elkaar niet zwart te maken en moedwillig te beschadigen. Zo ga je niet met elkaar om.

Laatst kwam ik bij de koffieautomaat in gesprek met een jonge, aanstormende manager. Prestigieuze opleiding, het juiste netwerk, welbespraakt, strak in het pak, inspirerend voor zijn team: alles klopte. Zijn projecten rondde hij stipt en met succes af. De directie was lovend over hem. Een gouden carrière lag in het verschiet. Terwijl ik met hem aan de praat raakte, belde de receptie dat zijn gast was gearriveerd: een leverancier van beveiligingssystemen. Die kan wel een halfuurtje wachten, zei hij achteloos, waarna hij trots doorkletste over zijn black belt in Lean Six Sigma. Hoe kan iemand met zo veel talent zo weinig fatsoen en respect tonen? En vooral: omdat het maar een leverancier is? Zo ga je niet met elkaar om.

Geen trucje of organisatiemodel
In onze branche gaan we intensief met elkaar om. We werken veel samen. Het is de nieuwe trend, hoor je zelfs. Daarbij vallen geleerde termen als clustering, one team, ketenintegratie en integrated facility management. Mij best, als ons vak daarmee vooruitkomt. Twee dingen wil ik echter niet vergeten. Ten eerste dat we niet alleen als dienstverleners onderling goed moeten samenwerken, maar juist ook met onze opdrachtgevers: samen durven, denken & doen. En ten tweede dat samenwerking, ondanks de fancy namen die we er soms aan geven, geen trucje of organisatiemodel is, maar een vorm van menselijke interactie, geven en nemen, op dezelfde basis als elke goede relatie: wederzijds vertrouwen.

Het lijkt zo simpel
Vertrouwen kweek je niet door elkaar zwart te maken en te beschadigen. Vertrouwen kweek je ook niet door mensen uit te knijpen of op hen neer te kijken. In plaats daarvan hoef je, om elkaars vertrouwen te winnen, slechts elementaire omgangsregels na te leven, zoals je ouders je die geleerd hebben. Dat betekent: wees oprecht over wat je vraagt en aanbiedt, ga open met elkaar in gesprek, beloon elkaar naar waarde, doe wat je zegt en respecteer elkaar. Het lijkt zo simpel. Laten we, ondanks alle slechte voorbeelden, voortaan doen alsof het ook zo simpel is.

Werner Leenders is bestuurslid van FMN en lid van de Codecommissie Schoonmaak.

bron: http://servicemanagement.nl/samenwerken-vertrouwen-en-fatsoen/