Is dat meten wel zo ‘smart’? – blog Pieter Grootjes

De afgelopen decennia heeft onze sector een flinke groei gezien van allerlei meetsystemen. In eerste instantie gericht op de technische kwaliteit van de dienstverlening, daarna op tevredenheid van de eindgebruikers en in de nabije toekomst wellicht op het meten van de impact van de dienstverlening op de gehele maatschappij. Onderbelicht in dit geheel is het effect van al deze metingen op de belangrijkste schakel in het schoonmaakproces: onze medewerkers.

 

 

Meest geëxamineerde beroep van Nederland

Soms denk ik dat onze medewerkers mogelijk de meest geëxamineerde medewerkers van Nederland zijn. In veel samenwerkingen tussen opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven zijn procescontroles zoals VSR-DKS* een vast onderdeel van de controlesystematiek. Vrijwel elke maand leggen onze schoonmakers een schriftelijke overhoring af. Fouten constateren, herinstructie en weer door. De contractcontrole conform VSR-KMS* of vergelijkbare systematiek, het tentamen in schoonmaakland, wordt twee tot vier keer per jaar gehouden. Opgeteld hebben onze medewerkers dus tussen de 10 en 20 toetsmomenten per jaar. Ik vraag me soms af of al die inspanningen ook extra tevreden eindgebruikers opleveren.

Zelfreflectie

“Behandel een ander altijd zoals je zelf ook behandeld wilt worden” is een norm die ik vanuit mijn opvoeding sterk mee heb gekregen. Die norm helpt mij regelmatig in de dagelijkse praktijk. In dat licht is het namelijk goed om eens een moment van bezinning in te bouwen en na te denken of er niet een andere weg naar Rome is. Hoe vaak vindt er bij ons als directie, contractmanagers of inkopers toetsing van ons werk of onze prestaties plaats? En is er voor onze te koesteren medewerkers niet een andere manier om te werken naar resultaat? Een manier die wellicht beter past bij de huidige omgeving van arbeidskrapte, vakmanschap en respect naar elkaar. Waarbij we uitgaan van balans in de keten en van het geheel aan activiteiten en stakeholders die verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat, in plaats van de focus alleen op de uitvoerende medewerker te leggen. En als wij ons nu eens gaan focussen op de tevredenheid van onze medewerkers, komt het resultaat dan wellicht niet gewoon vanzelf?

Meedenken

Denkt u, in de geest van de Code, met mij mee? En ga eens uit van hoe u zelf graag verantwoording over uw prestaties aflegt. Is die manier wellicht ook toe te passen op het schoonmaakproces? Zo maken we de schoonmaaksector wellicht nóg een stukje mooier en aantrekkelijker voor onze medewerkers van nu en in de toekomst.

 

In het webinar ‘Smart meten van prestaties’ gaan wij met schoonmaakwerkgevers en opdrachtgevers in gesprek over dit onderwerp. Dit webinar vindt plaats op donderdag 13 juli om 11u30. Aanmelden kan via: https://stichting-ras.webinargeek.com/code-schoonmaak

 

*De VSR-meting geeft schoonmaakbedrijven én opdrachtgevers een instrument in handen om objectief en rationeel (op basis van een gekwalificeerde steekproef) te bepalen of de geleverde schoonmaakprestaties voldoen aan de tevoren gemaakte afspraken. DKS staat voor Dagelijks Kontrole Systeem dat de gebouwleiding snel en eenvoudig inzicht geeft in de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud. Met behulp van het DKS moet de kwaliteit zodanig kunnen worden bewaakt, dat een kwaliteitscontrole volgens het VSR-KMS zo goed als zeker een voldoende oplevert. Het VSR-KMS kwaliteitsmeetsysteem maakt het mogelijk om op basis van uniforme uitgangspunten de technische kwaliteit van schoonmaakwerk te beoordelen.