Inschrijven of niet?

Vanuit de Code commissie spreken wij opdrachtgevers en inkopers aan als zij een aanbesteding of een offerteaanvraag in de markt zetten die niet voldoet aan onze normen : eenzijdige weging van prijs, onjuiste kwaliteitsmeting, onvoldoende aandacht voor kwaliteit en haalbaarheid etc. Er wordt altijd hoor en wederhoor toegepast door de commissie. Wij zien in de branche dat in toenemende mate opdrachtnemers weigeren om in te schrijven als niet wordt voldaan aan de Codenormen; dat is een goede ontwikkeling.

Maar tegelijkertijd zien we dat er nog steeds teveel ondernemingen wel degelijk in zo’n geval (alsnog?) kiezen om toch mee te doen. Dat wordt dan vaak weer gebruikt door de inkoper om zijn aanbesteding te rechtvaardigen : “ zie je wel, er schrijven genoeg partijen hierop in, dus wat nou ‘ niet voldoen aan de Code”. Vanuit het oogpunt van mededingingsrecht is het niet toegestaan om in dit soort gevallen tijdens de rit in te breken op de procedure en potentiele opdrachtnemers te vragen af te zien van inschrijving. Dit wordt namelijk gezien als ‘afgestemd gedrag’ , wat niet is geoorloofd, en de ACM ziet er bovendien op toe dat dit niet gebeurt. Echter, is wel toegestaan om in algemene zin op te roepen om niet in te schrijven op onverantwoordelijk opgestelde aanbestedingen en/of offerteuitvragen. Als steeds meer van de Codebedrijven dat feitelijk gaan doen, dan corrigeren we onverantwoordelijk marktgedrag in de praktijk. Zonder flauw te doen: als je hoopt dat de Code vooral bedoeld is om het gedrag van anderen te corrigeren, dan gaat het niet goed komen.

Wat zeker ook helpt, naast zelf niet meedoen, is een klacht indienen bij de betreffende inkoper, en, als dat niet tot een fatsoenlijke respons leidt, bij ons, bij de Code. Wij gaan er graag op uit, en met heldere klachten kunnen wij ook resultaat boeken. En: onze klacht wint aan kracht als slechte aanbestedingen stuiten op afwijzing in de markt! Tenslotte: naast het voorkomen van prijsduiken in vraag en aanbod willen we graag benadrukken wat de toegevoegde waarde is van een professionele dienstverlening, bewustmaking van de markt van de waarde van het onderliggende vakmanschap en van het partnership. Met de Best Practice Award proberen we zichtbaar te maken wat er aan de bovenkant van de markt voor mooie praktijken worden neergezet. Schrijf het in de agenda: 24 januari 2019!