Erkennen en waarderen – door Rob van Gerven, Contractmanager Universiteit Utrecht

Pieter Grootjes stelde in zijn blog de vraag “En als wij ons nu eens gaan focussen op de tevredenheid van onze medewerkers, komt het resultaat dan wellicht niet gewoon vanzelf?” De vraag stellen is hem beantwoorden. Schone zaak dus voor de schoonmaakbedrijven om hier nog meer op te focussen. Dit is niet alleen een belangrijk aandachtspunt voor schoonmaakbedrijven, maar ook voor de opdrachtgevers. Opdrachtgevers hebben een verantwoordelijkheid jegens de schoonmakers, aangezien zij dagelijks in en om de gebouwen van de opdrachtgever werken.

Toezicht op kwaliteit HR

Aangezien de tevredenheid van medewerkers grotendeels de kwaliteit van het werk beïnvloedt, is het essentieel om naast de gebruikelijke rapporten over de schoonmaakprestaties ook de tevredenheid van de schoonmakers te willen weten. Dit getuigd ook van goed opdrachtgeverschap. Hiervoor zijn verschillende waardevolle indicatoren beschikbaar, zoals medewerkerstevredenheidsonderzoeken, de werkdrukmeter en in- en uitstroomcijfers. Mijn oproep aan schoonmaakbedrijven is om deze informatie proactief te delen, zelfs als de opdrachtgever er niet specifiek om vraagt. Analyseer en bespreek deze indicatoren tijdens de periodieke overleggen en neem concrete stappen om verbeteringen door te voeren.

Het échte kritische werkvloergesprek

Nog belangrijker dan de uitkomsten van metingen is het directe gesprek met schoonmakers. Ik bedoel hiermee niet informele gesprekken, maar ga als opdrachtgever het échte kritische gesprek aan. Maak een afspraak met de schoonmakers of een vertegenwoordiging daarvan. Het is essentieel om daarbij een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden. Daarom stem ik met het schoonmaakbedrijf af dat bij de werkvloergesprekken de leidinggevenden niet aanwezig zijn. Dit vergemakkelijkt openhartige gesprekken en voorkomt dat schoonmakers afwachten tot hun leidinggevende het woord neemt. Daag de schoonmakers uit om kritisch naar hun werkgever en naar jou te kijken. Het helpt daarbij om vragen te stellen: wat gaat goed en wat kan beter?

Deze gesprekken blijken keer op keer uiterst waardevol te zijn. De onderwerpen variëren van eenvoudige oplossingen, zoals de wens voor een koelkast op locatie om de lunch in te bewaren, tot complexere kwesties zoals te weinig vervanging, verbeteringen in schoonmaakmaterialen en het verzoek van aanpassingen van de openingstijden van de gebouwen i.v.m. werktijden. Zorg ervoor dat je duidelijk terugkoppelt welke kwesties je oppakt en hoe je ze gaat aanpakken. Wees daarbij duidelijk over de zaken die je wel en niet kunt veranderen, zoals niet de bepalingen in de cao.

Het is vanzelfsprekend, maar na verloop van tijd moet je ook weer terugkoppelen over de voortgang.

Het tonen van erkenning en waardering voor het werk van de schoonmaakmedewerkers is een krachtige motivator. Ik daag je dan ook uit om deze gesprekken nog voor het einde van het jaar te plannen!

De rol van leidinggevenden

Tot slot speelt de leidinggevende een belangrijke rol bij het motiveren en stimuleren van zijn schoonmakers. Ook hierin hebben opdrachtgevers een verantwoordelijkheid. Dat start bij de aanbesteding door eisen te stellen aan, of het schoonmaakbedrijf te bevragen over de kwantiteit en kwaliteit van de leidinggevenden. Geef vervolgens gedurende de uitvoering van het contract feedback aan het schoonmaakbedrijf of aan de leidinggevende zelf.

Als opdrachtgever met veel schoonmaakmedewerkers die voor ons werken heb ik het geluk om samen te werken met meerdere topleidinggevenden en maak ik graag gebruik van deze blog om feedback te geven aan Abdel, Rajae, Samira, Malika, Hassan, Jules en Ildiko: jullie zorgen voor een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund voelen. Bedankt daarvoor!

 

Kijk hier het webinar terug.