Aanpakken van de arbeidsmarktkrapte doe je samen  

Een grote uitdaging waar we mee worden geconfronteerd is de arbeidsmarktkrapte. Of het nu gaat over het zorgen voor ouderen, het bouwen van huizen of het schoonhouden van de ziekenhuizen, overal wordt geworsteld met de vraag hoe er voldoende gekwalificeerd personeel gevonden kan worden. Vaak betreft dit een worsteling die vooral de werkgever bezighoudt. Maar met dit blog nodig ik de schoonmaaksector uit om deze discussie anders in te gaan steken. Wat de schoonmaaksector interessant maakt, is dat de schoonmaker zijn werk voornamelijk uitvoert op een locatie (ver) weg van zijn werkgever. Vaak als ik schoonmakers spreek hoor ik dan ook dat ze werken voor Schiphol, het Maasstadziekenhuis of de NS. Pas bij het doorvragen ontvang je de naam van het schoonmaakbedrijf waarvoor ze werken.   

Dit biedt een zeer interessant inzicht over hoe schoonmakers de binding met het werk ervaren. In dit blog wil ik opdrachtgevers dan ook uitdagen om hier goed over na te denken, kijkend naar de arbeidsmarktkrapte. Als het over behoud van schoonmakers gaat, het vinden van voldoende uitvoerende krachten en het waarderen van de schoonmakers wordt vaak namelijk nog alleen gekeken naar het schoonmaakbedrijf. Alleen wat zeer duidelijk ook een rol voor de schoonmaker speelt, is wáár ze hun werk doen. Graag zien we dan ook in de branche, dat samen naar deze uitdaging gekeken wordt in plaats van te hopen dat je als opdrachtgever hier volledig in ontzorgt zal worden door het schoonmaakbedrijf. Waarderen, boeien en behouden van schoonmakers gebeurt namelijk in onze ogen door opdrachtgever en opdrachtnemer samen. Wij geloven dan ook dat je veel winst kan behalen door dergelijke problemen samen aan te pakken. Hier staan wij dan ook voor als Code Schoonmaak. Oog voor elkaars belangen en samen optrekken bij gezamenlijke uitdagingen. Ga dus vooral in gesprek hoe je dit samen aanpakt! 

Bert van Boggelen 

Voorzitter Code Schoonmaak