BLOG: DE KERN VAN DE ZAAK

Het blijft hectisch in schoonmaak- en aanbestedingsland. Dit komt onder meer door de vele methodieken en varianten die tegenwoordig ingezet worden om een aanbesteding vorm te geven. Veel inkoop en facilitaire organisaties houden zich bezig met de vragen: hoe vinden wij de dienstverlener die het beste bij ons past? Hoe kunnen we dienstverlening tegen de beste kwaliteit én prijs inkopen?

Het bereiken van deze doelstellingen lijkt ogenschijnlijk eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Naast de vele methodieken en varianten gaan de discussies in de markt ook over of er gezondere contracten worden afgesloten.

Om enige zekerheid te hebben of het doel bereikt wordt, wordt er gekozen uit varianten zoals best value procurement, de concurrentie gerichte dialoog, hybride vormen van verschillende varianten,  onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande bekendmaking, concessie, prijsvraag, traditioneel etcetera.

Waar gaat het om?
Terechte discussies voor hedendaagse facilitaire organisaties, aanbieders van facilitaire diensten, adviseurs, brancheorganisaties en andere betrokkenen. Maar waar gaat het nu uiteindelijk om?

Feitelijk maakt het niet zoveel uit welke methodiek of variant je kiest, denk ik. Kwaliteit moet altijd de doorslag geven. Want uiteindelijk blijkt in ons vakgebied altijd dat goedkoop duurkoop is. Veel organisaties vergeten door veel focus te leggen op de aanbestedingsprocedure zichzelf af te vragen waarom ze doen wat ze doen.

Wat is de aanleiding van het aanbestedingsvraagstuk en wat zijn de doelstellingen van de organisatie? De aanbestedingsvarianten die worden benoemd in bovengenoemde voorbeelden zijn eigenlijk slechts een middel en de contracten die worden afgesloten zijn ‘slechts’ het resultaat: een contractdocument. Met andere woorden: de hectiek is vooral opgebouwd rondom middelen en gevolgen. Maar moet het hier wel over gaan?

Inbesteden of uitbesteden
Laten we ons vooral ook richten op de kern van de zaak. Zoals gezegd begint dit met de missie, visie en doelstellingen van een totale organisatie. Van daaruit wordt een vertaling gemaakt naar de bijdrage van facilities – onder meer schoonmaak – hier aan.

De kernvraag is dan hoe je de doelen bereikt. Alle keuzes die vanaf hier gemaakt worden kun je beschouwen als middelen. Dit gaat over een regiemodel, over inbesteden of uitbesteden, over het aantal dienstverleners, samenwerkingsmodellen, beheer etcetera. De keuzes hierin liggen bij het nut en noodzaak voor de bijdrage aan de doelstellingen van je kerntaak..

Sociaal werkgeverschap
De overheid is hier natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Een wezenlijke kerndoel van de overheid is het spelen van een voorbeeldrol in de maatschappelijke verantwoordelijkheid als opdrachtgever en werkgever. De afgelopen decennia zijn meerdere diensten uitbesteed of geprivatiseerd. Denk aan de zorg, de energiemarkt en het openbaar vervoer.

Men heeft er klaarblijkelijk voor gekozen dat deze activiteiten geen kerntaak vormen van de overheid en worden meer aan marktwerking overgelaten. In het huidige klimaat wordt door de overheid de keuze gemaakt om meerdere facilitaire diensten juist weer in te besteden. Zoals de schoonmaak en beveiliging.

Worden we hier als Nederland per saldo beter van? Is hier sprake van sociaal opdrachtgever- of werkgeverschap? De meningen lopen zeer uiteen. Liever een goede werkgever in een niet core-business, dan een opdrachtgever zonder voldoende grip op het (sociale) resultaat. Zijn dit dan de beste keuzes om de uiteindelijke doelen te bereiken? Het is aan de overheid en aan u om te oordelen of dat zo is.

Betere schoonmaakbranche
De VESA zet zich in voor een betere schoonmaakbranche. We werken hieraan via betrouwbare advisering en strategische keuzes en overwegingen die bijdragen aan gezonde schoonmaaksituaties en -contracten voor opdrachtgever als opdrachtnemer. We gaan hierbij terug naar de kern van de zaak, om vanuit daar te adviseren welke keuzes aangaande de middelen en methodieken optimaal bijdragen aan het doel.

De beste keuzes maken in de hectiek van schoonmaak- en aanbestedingenland. Dat is ónze kern van de zaak.

Stefan Kraft van Ermel is voorzitter van VESA, de Vereniging van Erkende Schoonmaak Adviesbureaus en directeur van Atir (onderdeel van Question Mark Group)

Bron: http://servicemanagement.nl