‘Blijf in gesprek met elkaar’

Zonder onderling overleg weet je niet wat er speelt

Gorinchem, 4 maart 2020 – De eerste regionale ondertekening van 2020 van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag levert weer 13 nieuwe ondertekenaars op. Gastheer Van Noort ziet bedrijven uit drie sectoren aanschuiven, Beveiliging, Schoonmaak- en Glazenwassersbranche en Verhuizers. ‘Voor alle opdrachtnemers is het van belang in gesprek te komen en te blijven met de opdrachtgever’, aldus de heer Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. ‘De Code kan daarin een verbindende factor zijn’. De nieuwe ondertekenaars zijn: AKE Beveiliging, Albers Euromovers, De Wit Haarlem Euromovers, Den Heijer Schoonmaakbedrijf, EJ Security, Flakkeese Beveiligingsdienst BV, Hego Glazenwasserij en Gevelreiniging BV, Mondial Verhuisbedrijf Henneken, Rietman Schoonmaakdiensten, Van Dam Verhuizingen, Van Noort Verhuizingen, Verkroost Verhuizingen en Werkman Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Overleg is cruciaal
‘De kwaliteit van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is belangrijk in de beleving van een contract. In een wij-zij relatie komt afschuiven veel voor, in een relatie van partnership gaat het veel meer om het wij-gevoel’, aldus Blokland. ‘Ga daarom ook regelmatig een persoonlijk gesprek aan met de opdrachtgever om te achterhalen of en zo ja waar pijnpunten zitten’, voegt de heer Kriek toe. Rietman van het gelijknamige schoonmaakbedrijf: ‘je moet ook direct acteren als jouw opdrachtgever niet tevreden is. Als je dat niet doet, ontstaat irritatie en dat is lastig werken’. De heer Van Herk, voorzitter van de codekamer Verhuizers, vult aan: ‘Kijk daarbij goed naar wat er in het contract is afgesproken. Soms zijn contracten erg eenzijdig opgesteld’. ‘Maar dat neemt niet weg dat opdrachtnemers daarin best wat assertiever mogen opereren, door de opdrachtgever aan te spreken op wat verbeterd kan worden in het contract, in de relatie met de opdrachtnemer of in de eisen t.a.v. de dienstverlening’, adviseert Blokland.

Imago van de branches
‘Door de Code te ondertekenen stralen we uit dat we één front vormen’, aldus de heer De Jong van Mondial Verhuisbedrijf Henneken. ‘De branche staat voor haar medewerkers en dat zijn op de vloer bij de opdrachtgever de oren en ogen van de opdrachtnemer’. De heer Peters van AKE Beveiliging voegt toe: ‘Ik weiger dan ook mee te werken aan het verpesten van het imago van de branche. Ondertekening van de Code is daarin een belangrijke stap’. Ook de heer Kriek van Den Heijer Schoonmaakbedrijf wil een signaal afgeven. ‘Mijn medewerkers zouden hun werk niet op rollerskates moeten doen omdat te weinig tijd beschikbaar is. Ik wil dan ook het sociale aspect voor mijn medewerkers centraal stellen’. Gastheer Van Noort stelt: ‘Wij werken al 90 jaar conform de Code, we gaan het morgen niet ineens anders doen. Maar het levert wel meer draagkracht op als we nu tekenen. En dat is weer goed voor het imago van de branche’.

Aanbestedingen laagste prijs
‘Aan aanbestedingen op laagste prijs doe ik niet mee’, aldus de heer Van Dam van Van Dam Verhuizingen. ‘Bij mij staat kwaliteit voorop’. De heer Potappel van Flakkeese Beveiligingsdienst BV zou wel meedoen: “Maar ik zou een goede prijs neerleggen waarvoor ik een kwalitatief goede dienstverlening kan leveren’. De heer Van Herk suggereert om ook over laagste prijs het gesprek aan te gaan met de opdrachtgever. ‘Reken je opdrachtgever voor welke kosten je conform de CAO maakt voor de inzet van je medewerkers en ga daarover met je opdrachtgever de discussie aan’. ‘Daarbij raden we opdrachtgevers aan om waar nodig externe deskundigheid over de dienstverlening in te kopen. Zeker als de opdrachtgever hierover weinig of geen inhoudelijke kennis meer heeft. Die kennis is nodig om regie te kunnen houden’, aldus Blokland.