‘Benadruk het belang van de kwaliteit’

‘VNO- NCW staat achter de inhoud van de Code en zal dit waar mogelijk ook steunen en breed uitdragen’, aldus de heer De Boer, voorzitter VNO- NCW.

Op 11 februari 2019 vond er weer een interessante regionale ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag plaats, ditmaal bij de ondernemingsorganisatie VNO- NCW in Den Haag. De heer De Boer sloot bij de bijeenkomst aan om zelf te horen waarom de kersverse ondertekenaars de Code graag willen ondertekenen. Er waren 12 opdrachtnemers uit de verhuisbranche aanwezig en 2 schoonmaakbedrijven. ‘Door deze gezamenlijke bijeenkomst tussen verschillende sectoren kan er over en weer van elkaar worden geleerd’, aldus de heer Blokland. De volgende organisaties hebben op 11 februari de Code ondertekend: Prima Clean Schoonmaakbedrijf, Unidos Schoonmaakbedrijf, Mondial Vlugo Verhuizen B.V., Nobbe Verhuizen B.V., Topmovers PA Van Rooyen, Jan de Jong Verhuizingen B.V., Bandsma Bultje Topmovers, Van Hunen Verhuizingen, Oomen Verhuizers, Flakkee Verhuizers, Gebr. Vd Eijnden Euromovers, Mondial Van der Velde en Pot Verhuizingen.

Diverse redenen om de Code te ondertekenen
Alle nieuwe ondertekenaars hebben een bepaalde reden om de Code te ondertekenen. De heer Van den Elzen van Mondial Vlugo Verhuizen B.V. vindt het belangrijk om gezamenlijk op te trekken. ‘Op deze manier kunnen we samen een statement maken tegen het uitwringen van de prijs’. De heer Flipse van Jacobs Verhuizen B.V. hoopt dat bedrijven door het tekenen van de Code elkaar in de toekomst beter aankijken. Bij kwaliteit hoort een bepaalde prijs. Door de Code te ondertekenen kan er gezamenlijk een signaal naar de markt worden uitgezonden, aldus de heer Pot van Pot Verhuizingen. De heer Van Zandvoort van Prima Schoonmaakbedrijf hoopt dat door handhaving van de Code de schoonmaak op een hoger niveau komt. De heer Zacarias van Unidos Schoonmaakbedrijf B.V. geeft de volgende reden: ‘Wij willen het belang van de kwaliteit benadrukken bij de opdrachtgevers. Door de Code te ondertekenen kunnen wij hier een steentje aan bijdragen’. De heer Oomen van Oomen Verhuizers is het hiermee eens en voegt hier aan toe graag het kaf van het koren te willen scheiden.

Eerlijke concurrentie
De heer De Boer benadrukt dat VNO-NCW staat voor eerlijke concurrentie en dat sprake moet zijn van een level playing field. Als bedrijven zich vooraf conformeren aan bepaalde regels, zoals bijvoorbeeld de Code, en zich hier vervolgens niet aan houden is er geen sprake van een gelijk speelveld. De Code is een belangrijk veiligheidsmechanisme. Als een bedrijf beweert zich aan de Code te houden kan het bedrijf hier ook op worden aangesproken.

Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Mevrouw Van Vastenhoven, Categoriemanager Verhuisdiensten Rijksoverheid, merkt op dat alles draait om en goede samenwerking. ‘De wereld is niet vandaag of morgen veranderd. Partijen moeten van elkaar accepteren dat ze niet alle wijsheid paraat hebben en van elkaar willen leren’, aldus mevrouw Van Vastenhoven. De heer Zacarias beaamt dit standpunt en is van mening dat opdrachtnemers het gesprek aan moeten gaan met de opdrachtgever en niet alleen met het betrokken adviesbureau. Inkopen op waarde moet meer leven krijgen.

Congres 5 maart 2019 ‘Van Principe naar Praktijk: zó werkt het!’
De heer Blokland roept de aanwezigen op om naar het congres op 5 maart te komen. Het congres zal plaatsvinden in het SER-gebouw in Den Haag in samenwerking met de NEVI. Dit congres is een must voor iedereen die de Code in hun doen en laten beter willen gaan benutten.