BELEID ROYEREN VAN ONDERTEKENAARS

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft beleid geformuleerd betreffende het royeren van ondertekenaars.

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft besloten om Code-ondertekenaars te royeren als ze door een branche- organisatie (VESA, OSB, EMCAS, SieV! etc.) zijn geroyeerd.

De commissie kan van royement afzien als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als de reden van royeren door een branche-organisatie niet in strijd is met het gedachtegoed van de Code.