‘BEDRIJVEN IN KETEN MOETEN CODE ONDERTEKENEN’

15 organisaties ondertekenen Code

‘Niemand kan toch tegen betere samenwerking in de sector zijn? Alle bedrijven in de schoonmaakketen moeten de Code ondertekenen én naleven’. Dat was het algemene gevoel onder de 15 kersverse ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwasserbranche tijdens de regionale ondertekeningsessie op 8 november bij Villa Jongerius in Utrecht.

De dertiende regionale ondertekening was wederom een levendige, interactieve bijeenkomst. Er werd vanuit verschillende invalshoeken over de Code gesproken. Grote opdrachtgevers en kleine opdrachtnemers hadden dezelfde insteek: bedrijven moeten de Code ondertekenen én naleven. Blokland beaamt:  “Een schoonmaakbedrijf zou zich niet moeten inschrijven als de opdrachtgever niet conform de Code werkt. Alleen dan realiseren we een gezonde en duurzame sector.’

Sociale gezicht
‘Door de Code kunnen we ons sociale gezicht laten zien. We belonen bijvoorbeeld inschrijvers met een contractverlenging. Wij geven als Intrakoop, inkoopcoöperatie van de zorg, alleen nog begeleiding aan onze leden als zij de Code hebben ondertekend.

Als opdrachtgever vooraf je prijs bepalen, werkt. Het is belangrijk om in beeld te hebben wat eerder aan schoonmaak is uitgegeven en vervolgens te bepalen wat je wil hebben als opdrachtgever. Hierdoor krijg je bij de inschrijvers een gedragen deal’, aldus de heer Vissers van Intrakoop.

Meebepalen
‘Schoonmakers laten mee bepalen hoe werkwijzen verbeterd kunnen worden, is essentieel en levert veel op’, aldus de heer Schols van Schols Cleaning (Born). Deze uitspraak kreeg bijval van de aanwezigen, onder  wie de heer Plattel van Cantorclin Schoonmaak B.V. (Meppel). ‘Cantorclin heeft de keuze gemaakt om niet in te schrijven als de prijs betekent dat de schoonmaker vast zit aan een (te) strak schoonmaakregiem en er voor meedenken over werkwijze geen ruimte is.’

Geloof in de Code
‘Dat je werk uitbesteedt, wil niet zeggen dat je niet meer verantwoordelijk bent. Ik vind dit een enorm belangrijke gedragsregel uit de Code’, aldus mevrouw Veenstra van FloraHolland. ‘De bloemen- en plantenbranche heeft ook te maken met aanbestedingen op laagste en vaak niet realistische prijs. Ik geloof in de werking en het effect van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.’
Geloof in de Code is voor de heer Van der Aa van Siemens Nederland vanzelfsprekend. Van der Aa: ‘Code zit in ons DNA. We hebben twee jaar geleden een aanbesteding gedaan zonder de Code te kennen. En nu blijkt dat we die aanbesteding conform de Code hebben gedaan.’
‘Andere bedrijfstakken kunnen van ons leren. We mogen als branche trots zijn op deze Code’, aldus De Beer van Beercoo Schoonmaakgroep (Bergschenhoek).

Voorbeeld volgen
‘De Code gaat vooral over maatschappelijk verantwoord ondernemen dichtbij huis. We zijn er trots op dat de Code is opgenomen in het Sociaal Akkoord. En uiteraard is het een groot compliment dat andere sectoren de Code gaan navolgen. Maar we zijn er nog niet. Een dag zoals vandaag, met 15 nieuwe ondertekenaars met gedeeld gedachtegoed, is cruciaal. We hopen en gaan ervan uit dat nog veel meer bedrijven jullie voorbeeld zullen volgen’, aldus Kees Blokland.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Sinds de introductie van de Code hebben 750 organisaties de Code onderschreven, waaronder de ASML, Coca Cola, Erasmus Medisch Centrum en McCain (zie voor volledig overzicht: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl).
Op 8 november kwamen de volgende bedrijven hierbij: Beercoo Schoonmaakgroep, Cantorclin Schoonmaak B.V., Clean Result, Coöperatieve Inkoopvereniging Intrakoop, FDG Nederland B.V., Flex Schoonmaakdiensten B.V , FloraHolland, Gemeente Roosendaal, Rufo Clean, Schols Cleaning, Schoonmaakbedrijf Klaas Harms, Schoonmaakbedrijf A.J. te Paske B.V., schoonmaakbedrijf MPS v.o.f., Siemens Nederland N.V en ToTo Facilicity BV.