AANTAL CODE-ONDERTEKENAARS BIJGESTELD

OSB, commissielid van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, heeft bij de introductie van de Code in juni 2011 namens al haar leden de Code ondertekend. OSB-leden hebben zo automatisch de Code onderschreven.
OSB heeft in mei 2013 ingesteld dat al haar leden moeten voldoen aan het OSB-Keurmerk*. Omdat een aantal schoonmaakbedrijven niet aan de verplichtingen van het keurmerk voldoen, zijn zij geen OSB-lid meer. Voor deze organisaties ‘vervalt’ zodoende ondertekening van de Code.

De motivatie om een bijdrage te leveren aan een gezonde schoonmaakbranche en om de Code toe te passen, is uiteraard niet gekoppeld aan het OSB-lidmaatschap.
Daarom heeft de commissie Code deze organisaties de afgelopen maanden in de gelegenheid gesteld om zelf de Code te ondertekenen. Vele hebben hier positief op gereageerd. Een aantal organisaties heeft hier nog geen gehoor aan gegeven. Vandaar dat zij als Code-ondertekenaar uit het overzicht zijn verwijderd en het aantal Code-ondertekenaars naar beneden is bijgesteld.

 

* Met het OSB-Keurmerk kunnen schoonmaak en glazenwasserbedrijven aantonen dat zij betrouwbaar zijn en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan (bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjes belasting betalen).