(blog Laetitia Simonis)

Als wapenfeit ziet hij de code als gezaghebbend bij aanbestedingen, ondanks het feit dat hij nog wel aanbestedingen tegenkomt die met drie O’s zijn opgesteld: Onwil, Onkunde en Onbenul.

Ik ben het helemaal met hem eens dat dit initiatief in de volwassenheidsfase is gekomen en dat er heel veel goede dingen uit zijn voortgekomen. Het besef dat we ook in aanbestedingenland normen en waarden hebben en ons realiseren wat de consequenties zijn van bepaald gedrag, is als het goed is elke dag weer een leermoment voor opdrachtgever, leverancier of intermediair.

“Op één vlak zetten we nog niet door. Waar het om gaat? Fair play”

Toch wil ik een leermoment toevoegen aan dit jubileum, want op één vlak zetten we nog niet door, terwijl daar de grootste winst zit. Waar het om gaat? Fair play.

Code in de vroege Middeleeuwen

In de Middeleeuwen sprak men ook al over een code, te weten de ‘riddercode’. Een aantal zaken in die code was van groot belang:

  • de ridder voert zijn dagelijkse werkzaamheden uit in dienst van anderen
  • de ridder vervult zijn taak op een eervolle manier en staat zo ook in het leven
  • het hoogste goed, oftewel het leven in God.

Door kruistochten werd dit hele idee steeds belangrijker en even buiten het feit of deze acties wel of niet rechtmatig waren, het ging niet langer alleen meer om het geloof, men kreeg hiernaast ook de plicht om armen, weduwen en wezen te verdedigen tegen onrecht en het land met gevaar voor eigen leven tot vrede te brengen. Ziet u al de overeenkomsten met de huidige Code en haar uitwerking?

“Hoe dwingend is een gele of rode kaart van de Codecommissie als de opdrachtgever er niet correct op reageert?”

De vierde O: Ontduiken

Aan de drie O’s van Blokland wil ik een vierde ‘O’ aan toevoegen: Ontduiken. Want daar valt voor de hele branche de grootste winst te behalen en Blokland kan dat niet alleen wegpoetsen, daar heeft hij alle partijen voor nodig. Hoe vaak hoor ik niet dat leveranciers onrechtmatigheden in aanbestedingen niet aankaarten omdat ze toch bang zijn om uitgesloten te worden of überhaupt ooit nog in aanmerking te komen voor werk bij een opdrachtgever of via de intermediair. Want JIJ bent degene die bij de Codecommissie op visite is geweest en voor jou 10 anderen. Hoe dwingend is een gele of rode kaart van de Codecommissie als de opdrachtgever er niet correct op reageert? Kunt u nog benoemen welke bedrijven ooit een kaart hebben gekregen? De Code van tegenwoordig zal niemand meer het leven kosten, maar aan kracht hoeft het niet in te boeten. De kracht zit in ons allemaal en samen zullen we die sterk moeten maken en houden. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel en daar zijn we allemaal bij.

“Als we de ketting onbreekbaar maken, wordt het alleen maar beter”

De vijfde O: Oplossing

Als sluitstuk zou ik eigenlijk nog een vijfde ‘O’ willen toevoegen: Oplossing. Als we de ketting onbreekbaar maken, wordt het alleen maar beter. De spiraal van juiste en heldere aanbestedingen gaat omhoog. Juiste inzet personeel en er is vertrouwen in elkaar dat de prijs-kwaliteitverhouding op orde is. Daar hebben we allemaal profijt van.

Maar nu komt het moeilijkste. Dit betekent ook bereid zijn om zaken aan te kaarten als je het idee hebt dat er onjuistheden zijn en dat dat vervolgens door inmenging van de Codecommissie vastgesteld wordt met de betrokken partijen. En dat er, wanneer dat nodig is, in overleg wordt gekozen voor een betere insteek.

We pretenderen allemaal prat te gaan op zelfreflectie, elkaar aanspreken en lerend vermogen. Laten we dat dan ook in de praktijk brengen.

Nog een toevoeging? Vooruit, nog eentje dan. Maar dan met de ‘S’: Succes!

*Laetitia Simonis, directeur bij Dolmans Specialistische Reiniging.
Bron: http://facto.nl/5-jaar-code-schoonmaak-blog-laetitia-simonis/