4 GENOMINEERDEN VOOR BEST PRACTICE AWARD 2015

Grote diversiteit en creativiteit kenmerkt nominaties

Genomineerd voor de Best Practice Award 2015 (in willekeurige volgorde):

  • Fontys Hogescholen en HECTAS
  • VU medisch centrum, Polygon en Asito Medical
  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers en HECTAS
  • Hogeschool van Amsterdam en Asito

‘Wij zijn erg blij met de diversiteit qua onderwerpen en creatieve aanpak van de best practices dit jaar’, aldus Kees Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.

De genomineerden zijn organisaties die samen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche succesvol in de praktijk hebben gebracht. Met als resultaten: verbeterde arbeidsomstandigheden, een versterking van de betrokkenheid van de schoonmaakmedewerker en een verbetering van de kwaliteit van het schoonmaakwerk.

Een onafhankelijke jury onder leiding van Miriam Hoekstra van der Deen (Schiphol Group) beoordeelde de inzendingen op een aantal criteria zoals: een voorbeeldfunctie voor anderen, het duurzame en innovatieve karakter van de samenwerking en de positieve effecten voor schoonmakers en glazenwassers. Ook is het van essentieel belang dat de best practice door de Code is ontstaan. ‘De best practices zijn goed doordacht en met betrokkenheid uitgevoerd. Daar gaat de Code over!’, aldus mevrouw Hoekstra van der Deen.

Award-uitreiking
De uitreiking van de Best Practice Award 2015 vindt plaats in de ochtend van 14 januari 2016 in de Paradezaal bij de Brabanthallen. De genomineerden geven in een videoboodschap en ter plekke aan waarom zij denken voor de Award in aanmerking te komen. Voorafgaand aan deze uitreiking vindt medio december een digitale stemronde plaats. De digitale stemmers, het publiek en de jury kiezen samen de winnaar Best Practice 2015.

Aanmelden:
Klik hier als u zich wilt aanmelden voor deze award-uitreiking. Voor een impressie van de Award-uitreiking 2014 klik hier .

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche.

Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.